TOIMINTA

 1. NUORTEN TOIMINTA JA TUKEMINEN

 Yhdistys järjestää joka vuosi monniyhteiskunnallisia, koulutuksia ja kotoutumisia:

 • Oman kulttuurin kurssit: Maahanmuuttajanuorten oman kulttuurin ja äidinkielen rakentaminen kurssi. Tämä kurssi on tarkoitettu somalinuorille, jotka ovat syntyneet Suomessa tai saapuneet maahanhyvin pieninä. Kurssin tavoitteena on, että nuoret oppivat omaa kulttuuriansa ja sen arvostusta.
 • Maahanmuuttajanuorten tukiopetus: Maahanmuuttajanuorten tukiopetuksen järjestäminen: matematiikan, fysiikan ja suomen kielen oppimisessa.
 • Nuorten koulutuksen yhdentyminen ja rasismin vastainen aktiviteetti: Olemme vakuuttuneita siitä, että Suomessa monikulttuurista ymmärrystä ja yhdentymistä pitäisi parantaa ja sen pitäisiolla Sen vuoksi täytyy järjestää aktiviteetteja entistä laajemmalle yleisölle ja osallistumista kulttuuri- ja rasismin vastaisiin urheilutapahtumiin lisätä.
 • Etsivätyö: Nuorten aktiivien joukko kiertää viiden päivänä viikossa arkisissa paikoissa, joissa lapset ja nuoret kokoontuvat, kuten Iso omenan kauppakeskuksessa, Selon kauppakeskuksessa Leppävaarassa, Kampin kauppakeskuksessa, Nuoriso-ohjaajat yrittävät seurustella nuorten kanssa ja kuulla vaaroista, joita he voivat kohdata näissä paikoissa. Lopulta tarkoitus on auttaa nuoria ohjautumaan oikeaan paikkaan, jossa he voivat turvallisesti viettää aikaansa ja saada sitä apua mitä he tarvitsevat, esimerkiksi Espoon kaupungin nuorisotalot, muut järjestöjen nuorisotalot jamukana olevien yhdistyksen uuden monnitoimikeskus, joissa voidaan tarjota nuorille apua.
  1. HARRASTUSTOIMINTA

   Tavoitteena lasten, nuorten ja aikuisten elämänilon ja hyvinvoinnin lisääminen liikunnan avulla.

  7-29-vuotiaille nuorille suositellaan nuorten itsensä käynnistämiä aktiviteetteja, kuten urheilua sekä erilaisia kilpaurheiluja ja koululiikuntaa. Tällä hetkellä yhdistys järjestää nuorille kolmesti viikossa jalkapalloharjoituksia ja aikuisille kahden päivän jalkapalloharjoituksia. Toiminnan tarkoitus on tarjota nuorille, sekä tytöille että pojille, innostavan paikan, jossa voi viettää vapaa-aikaa ja harrastaa liikuntaa yhdessä suomalaisten kavereiden kanssa. Tarkoituksena on myös vahvistaa nuorten kulttuuri-identiteettiä sekä sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

  1. HUUME- JA PÄIHDEKYSYMYKSET

   Päihdeongelmat nousevat usein esiin nuorten elämään vaikuttavina tekijöinä ja näitä asioita käsitellään usein muiden asioiden ohessa. Toimintavuonna tehostetaan kuitenkin erityisesti päihteiden vastaista tiedottamista. Yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeää ja tiedottamista myös heidän suuntaan tarvitaan.

  1. TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN

   Maahanmuuttajien, erityisesti somalitaustaisten, työllisyyden edistäminen on yhdistyksemme  toimintojen on yhden päätavoitteita. Työllistyminen on ehkä tärkein täysivaltaistumisen osa-alue. Olemme asettaneet tavoitteeksemme työllistää 18-55 vuotiaita maahanmuuttajia yhdistyksiin, sosiaalisiin yrityksiin ja avoimille työmarkkinoille. Työllisyyden edistämisen keinoina mm:

  • Työllistymistä edistävä koulutustoiminta
  • Työllistymisen tukitoimet
  • Yhdistykseen työllistäminen

  MPNY ry:ssä on ollut yhdistelmätuella työllistettyjä vuodesta 2015 asti. Työskentely yhdistyksessä antaa pitkään työttömänä olleille maahanmuuttajille arvokasta kokemusta työelämästä. Tukityöllistettyjen lisäksi on tarkoitus tarjota työharjoittelupaikkoja. Tarjoamme työmahdollisuuksia ihmisille, jotka ovat olleet työttömänä vähintään 24 kk. Tarjoamme nuoriso-ohjaajan, naisten toiminnan ohjaajan, opettajan ja aikuiskoulutuksen ohjaajan työtä.