HUUME- JA PÄIHDEKYSYMYKSET

 Päihdeongelmat nousevat usein esiin nuorten elämään vaikuttavina tekijöinä ja näitä asioita käsitellään usein muiden asioiden ohessa. Toimintavuonna tehostetaan kuitenkin erityisesti päihteiden vastaista tiedottamista. Yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeää ja tiedottamista myös heidän suuntaan tarvitaan